Bertil Greging

Go’ on

Maleri og collage

Overlyssalen, Kunstnerforbundet

17. september - 18. oktober 2015

 

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Bertil Gregings (f. 1957) utstilling i overlyssalen torsdag 17. september. Kunstneren vil vise nye malerier og collager, i både stort og mindre format. Det er første gang kunstneren stiller ut i Kunstnerforbundets hovedsal. Utstillingen kan betraktes som en fortsettelse av utstillingen han holdt i Tegneforbundet i april med tittelen Pappskallepapirarbeider. Tittelen på utstillingen i Kunstnerforbundet Go’ on er hentet fra et tidligere verk som formilder en drøm: Jackson Pollock som forteller Bertil Greging «Don’t Give up, Go’on». Med kunsthistoriske skikkelsers fiktive klapp på skulderen er utstillingen i Kunstnerforbundet arbeidet frem. Resultatet er malerier på lerret og collager, begge kategorier med kunstnerens umiskjennelige signatur. Bertil Greging har gjennom årene opparbeidet seg et stort handlingsrom der det rabulistiske og ekspressive opererer parallelt med vittigheter og logoaktige fremstillinger. Bertil Greging er en kunstner som dyrker kaos og det som kan komme ut av nettopp kaos. Han tillater ulike stiluttrykk og virker like komfortabel innenfor det abstrakte, figurative, ekspresjonistiske, konseptuelle, pop kunst og graffiti.

Til utstillingen i Kunstnerforbundet forener han de rabulistiske maleriene og collagene med Hard Edge bilder. Rette linjer laget med hjelp av tape står mot de ekspressive bildene med sine tilsynelatende ukontrollerte strøk eller røffe sammenstillinger av revne papirbiter. Det kontrollerte står mot det ukontrollerte. Å skape orden i kaoset på atelieret eller i kunstnerens rom ligger under som en målsetning. Verkene komponeres inn i utstillingsrommet sammenlignbart med det å arbeide på et utvidet lerret. Hvordan fylle lerretet eller arket, hvordan fylle utstillingsrommet? Salen blir et kunstverk der de mange individuelle delene danner en ny organisk og rytmisk helhet.

Bertil Greging driver en utstrakt dialog med kunsthistorien, utstillingsrommet og sin egen personlige historie. Han benytter stilsitater, vrir på kjente ord og utsagn og plasserer seg selv inn i en større historisk kontekst (blant annet gjennom Jackson Pollocks oppmuntring). Han benytter både eget navn og portrett til å sirkle inn en historie om egen kunstnerolle. Bruken av hodeformen er gjennomgående i hans kunst og skriver seg inn i en lang tradisjon for selvfremstilling. Det vittige er åpenbart tilstede, men også spor av sårbarhet og det å være utsatt. Hvordan navigere i kunsten og hvordan navigere i verden henger sammen.

Bertil Greging har markert seg som en betydelig billedskaper både gjennom maleri, tegning, collage og installasjon. Han har hatt en rekke markante utstillinger og er innkjøpt av blant andre Nasjonalmuseet, Stortinget, Norsk Kulturråd og Norsk Hydro. Han har sin utdannelse fra Einar Granum Kunstfagskole og Westerdals Reklameskole på 1970-tallet.